เกี่ยวกับลอมป์ เบอร์ชเย่ปารีส

ผู้ชำนาญด้านตะเกียงน้ำหอมผู้ชำนาญด้านตะเกียงน้ำหอม

เทคโนโลยีที่แตกต่างของหัวตะเกียงน้ำหอม ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส

แม้เวลาผ่านมาแล้วกว่าร้อยปีจวบจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่มีหัวตะเกียงอื่นใดที่จะมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งสร้างความหอมแผ่กระจายไปทั่วบริเวณได้ยาวนาน เฉกเช่นหัวตะเกียงชนิดพิเศษของ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากความทุ่มเทในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับสิทธิบัตรระดับนานาชาติถึง 6 สิทธิบัตรด้วยกัน และในปัจจุบัน ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ก็ยังให้ความสำคัญในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยล่าสุดได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาด้านเทคนิคการผลิตขึ้นที่เมือง Limoges อันเป็นเมืองขึ้นชื่อด้านเซรามิคของฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาตะเกียงน้ำหอม ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

© 2011 Lampe Berger. All Rights Reserved.